top of page
לפני כ-9 שנים הגיע לשכונת 'קריית נורדאו' בנתניה גרעין משפחות ציוניות - דתיות, שמטרתו לחזק ולקדם את האוכלוסייה בשכונה ובעיר.
 
כיום הגרעין מורכב מקבוצה של כ-40 משפחות שבחרו בדרך חיים של נתינה ותרומה לקהילה.
 
בליבו של הגרעין עומדים בית מדרש פעיל וישיבה משימתית.
 
רשת החינוך של הגרעין מונה כיום בית ספר תתמ"ד, ו10 גנים.
 
לקליטת משפחות:
אדרת- 0524806826
 

09-8854507   /   orotnet1@gmail.com   / הגרעין החינוכי נתניה, רחוב אריה לייב יפה 6 נתניה

09-8854507   /   orotnet1@gmail.com   / הגרעין החינוכי נתניה, רחוב אריה לייב יפה 6 נתניה

bottom of page