top of page

הגרעין החינוכי זקוק לתמיכתכם

הגרעין החינוכי בנתניה (עמותת "אור יחיאל") זקוק לעזרתכם בכדי להמשיך במלאכת הקודש של הפצת תורה ועזרה לתושבי קרית נורדאו בפרט ונתניה בכלל.

 

 

העמותה הינה מלכ"ר  מספר עמותה: 580323897

 

לתרומה מאובטחת בכ. אשראי לחצו על הכפתור

bottom of page