top of page

 

בלב הגרעין פועל בית המדרש של הישיבה המשימתית 'אורות נתניה'. הישיבה הוקמה לפני כשנתיים, ולומדים בה כ-50 תלמידים - נשואים ורווקים.

התלמידים משלבים לימוד תורה בצד שירות בצבא, ומקדישים זמן במהלך השבוע למגוון התנדבויות בחברה ובקהילה, כמו - מועדוניות לנוער בסיכון, חונכויות לילדים ועוד.

 

קבוצה ניכרת של אברכים מהישיבה נבחנה במבחני סמיכה לרבנות, וחלקם אף הוסמכו בפועל.

 

bottom of page