top of page
IMG_20150722_171045
חממית 8_edited
חממית 7_edited
חממית 2
חממית_edited
חממית 6
IMG_20150701_171232
חממית: בית חם לילדים בסיכון

החממית הינה מועדונית אחה"צ שמפעיל הגרעין מידי יום בתום המסגרת הלימודית.

 

מטרת החממית היא הענקת מסגרת אחה"צ לילדים ממשפחות בעלות רקע סוציו-אקונומי נמוך, קידומם ומניעת התחכחותם עם גורמי פשיעה ואלימות בשכונה. 

 

בחממית הילדים מקבלים מידי יום אוכל חם, עזרה בש"ב, חוגים, קידום לימודי, העצמה אישית וחברתית, ותמיכה רגשית.

 

את החממית מפעילות רכזת ובנות שרות.

bottom of page